din
Büyüt
Çeşitli dini sembollerSırasıyla(Soldan sağa) ;Hıristiyanlık , Musevilik , Hinduizm, Bahailikİslam, Fetişizm , Yin ile Yang, JainizmAyyavazhi, Neo-paganizm, Pattée Haçı, Tanrının Elleri 

Sözlükte "din" ne demek?

1. Bu nitelikteki tasarımların kurallar, kurumlar, törenler ve simgeler biçiminde örgütlenmesini sağlayan düzen; insanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, gizemsel nitelikteki güçlerle açıklamaya yönelmeleri olgusu.
2. Cgs sisteminde bir gramlık bir kütlenin hızını, saniyede bir santimetre artıran güç birimi; inanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç ya da ülkü.
3. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası; ilmekdin

Cümle içinde kullanımı

Müslüman dini.
Yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil.
- R. H. Karay

Din kelimesinin ingilizcesi

n. noise, ruckus, loud racket
v. make a loud noise, create a din, make a noisy clamor
n. DIN, German Institute of Standards
Köken: Arapça

--Reklam--